Od 7 grudnia 2015r. PRSP Sanipor Sp. z o.o. – firma wyłoniona w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gdyni w sektorze II obejmującym dzielnice Wielki Kack, Karwiny i Dąbrowa zacznie podstawiać pojemniki na odpady zmieszane w zabudowie jednorodzinnej, oraz pojemniki na odpady zmieszane oraz segregowane w zabudowie wielorodzinnej zgodnie z poniższym harmonogramem:  7-12 grudnia 2015r. – zabudowa jednorodzinna 7-19 grudnia 2015r. – zabudowa wielorodzinna Wszystkie pojemniki należące do PRSP Sanipor Sp. z o.o., a będące aktualnie w dyspozycji mieszkańców, spółdzielni mieszkaniowych czy zarządców nieruchomości w dzielnicach Wielki Kack, Karwiny i Dąbrowa, pozostaną na wyposażeniu ww. nieruchomości po 1 stycznia 2016r. Od 16 listopada 2015r. są one wyposażane w transpondery RFID (czipy). Telefon kontaktowy do firmy wywozowej (PRSP Sanipor Sp. z o.o.): 58 785 76 47...
Rada Miasta Gdyni w dniu 25 listopada 2015 r. zatwierdziła nowe, niższe dla segregujących odpady stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2016 r. mieszańcy segregujący odpady zapłacą: 16 zł, czyli o złotówkę mniej niż dotychczas – w przypadku zamieszkiwania w lokalu o powierzchni nie przekraczającej 45 m kw, 26 zł, czyli 2 zł mniej niż dotychczas – w przypadku zamieszkiwania lokali o powierzchni od 45 do 60 m kw, 30 zł, czyli 2 zł mniej niż dotychczas – w przypadku zamieszkiwania lokali o powierzchni od 60 do 80 m kw, 37 zł, czyli 2 zł mniej niż dotychczas – w przypadku zamieszkiwania w lokalu o powierzchni powyżej 80 m kw. Jednocześnie wzrośnie opłata dla osób, które nie segregują odpadów. Stawki dla nich będą dwukrotnie wyższe niż w przypadku osób, które prowadzą segregację i wynosić będą odpowiednio 32, 52, 60 i 74 zł. Podwyższenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami w przypadku braku segregacji odpadów ...
Szanowni Państwo Prezesi spółdzielni mieszkaniowych Zarządy i zarządcy nieruchomości   Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 roku w przeważającej części Gdyni zmienia się firma odbierająca odpady komunalne. PRSP Sanipor będzie w dalszym ciągu obsługiwał sektor II, tj. dzielnice Wielki Kack, Dąbrowa i Karwiny, natomiast za wywóz odpadów w pozostałej części Gdyni będzie odpowiedzialna firma Remondis sp. z o.o. Kolejną ważną zmianą jest przejęcie przez Miasto Gdynia obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki na odpady. Jeszcze raz przypominamy, że Ci z Państwa, którzy aktualnie dzierżawią pojemniki na odpady od firm prywatnych powinni wypowiedzieć umowy dzierżawy w taki sposób, aby od 1 stycznia 2016r. nie ponosić z tego tytułu dodatkowych kosztów. Firma Remondis zacznie wyposażać w pojemniki nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w grudniu, aby jak najkrócej stały przed pergolami. W celu przeprowadzenia sprawnego podstawiania nowych pojemników oraz należytego świadczenia usługi odbioru odpadów od nowego roku, zwracam się z prośbą o jak najszybsze przekazanie bezpośrednio firmie Remondis kompletu wzorników ...
12 listopada 2015r. Remondis Sp. z o.o. – firma wyłoniona w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z części terenu Gdyni, zacznie podstawiać pojemniki na odpady zmieszane w zabudowie jednorodzinnej, zgodnie z poniższym harmonogramem: 12-19 listopada 2015r. – Orłowo 12-19 listopada 2015r. – Redłowo 14-18 listopada 2015r. – Mały Kack 17-19 listopada 2015r. – Kamienna Góra 17-19 listopada 2015r. – Śródmieście 19-21 listopada 2015r. – Wzgórze Św. Maksymiliana 18-20 listopada 2015r. – Obłuże 21-24 listopada 2015r. – Oksywie 21-24 listopada 2015r. – Pogórze 23-26 listopada 2015r. – Pustki Cisowskie-Demptowo 25-27 listopada 2015r. – Cisowa 25-27 listopada 2015r. – Babie Doły 26-30 listopada 2015r. – Chylonia Uwaga: ze względu na dużą ilość nieruchomości objętych wyposażaniem pojemników na odpady zmieszane, harmonogram może ulec przesunięciu o jeden lub dwa dni! Kolejne terminy podstawiania pojemników będą sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie internetowej. Pojemniki w zabudowie wielorodzinnej będą podstawiane w późniejszym terminie (w grudniu 2015r.), aby jak najkrócej stały przed pergolami. Uwagi i sugestie dotyczące obecnych oraz planowanych zasad odbioru odpadów ...
3 listopada 2015r. Remondis Sp. z o.o. - firma wyłoniona w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z części terenu Gdyni, zacznie podstawiać pojemniki na odpady zmieszane w zabudowie jednorodzinnej, zgodnie z poniższym harmonogramem: 3-4 listopada 2015r. – Chwarzno-Wiczlino 4-5 listopada 2015r. – Witomino Leśniczówka 4-5 listopada 2015r. – Witomino Radiostacja 5-6 listopada 2015r. – Działki Leśne 5-6 listopada 2015r. – Grabówek 5-6 listopada 2015r. – Leszczynki Uwaga: ze względu na dużą ilość nieruchomości objętych wyposażaniem pojemników na odpady zmieszane, harmonogram może ulec przesunięciu o jeden lub dwa dni! Kolejne terminy podstawiania pojemników będą sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie internetowej. Pojemniki w zabudowie wielorodzinnej będą podstawiane w późniejszym terminie (w grudniu 2015r.), aby jak najkrócej stały przed pergolami. Uwagi i sugestie dotyczące obecnych oraz planowanych zasad odbioru odpadów komunalnych można przesyłać na adres mailowy: smieciodnowa@gdynia.pl lub zgłaszać telefonicznie: 58 77 23 501-507. Telefon kontaktowy do firmy wywozowej (Remondis Sp. z o.o.): 58 78 22 870...