Prezentujemy galerie prac uczniów nagrodzonych w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym „DRUGIE ŻYCIE ŚMIECI – ZWIERZĘTA Z ODPADÓW”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 29 w Gdyni Leszczynkach. W konkursie wzięło udział ponad 137 uczniów z 13 szkół podstawowych na terenie Gdyni. Wręczenie nagród odbyło się 10 czerwca 2015 roku w siedzibie SP nr 29. Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymali książki o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, z kolei wszyscy uczestnicy konkursu ekologiczne torby od Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, który współfinansował także zakup nagród. Laureatom gratulujemy – przede wszystkim kreatywności! Nagrodzone prace gdyńskich uczniów można podziwiać, przeglądając poniższe galerie: Prace nagrodzone w kategorii „klasy I-III” Prace nagrodzone w kategorii „klasy IV-VI”...
24 czerwca, podczas X sesji Rady Miasta Gdyni, przyjęto dwie uchwały, kluczowe dla gdyńskiego systemu gospodarki odpadami. Pierwszy dokument dotyczy „regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni”, drugi – „szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami”. DZIĘKI ZMIANOM zwiększy się zakres i standard usługi. Uchwalone przez Radę Miasta Gdyni zmiany, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2016 roku, przyczynią się do znacznego podwyższenia standardu świadczonej przez miasto usługi. Uwzględniają one postulaty, opinie i uwagi mieszkańców zgłaszane w czasie obowiązywania aktualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, która traci ważność z końcem 2015 roku. Zmiany ułatwią mieszkańcom Gdyni pozbywanie się odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, a także zmobilizują ich do jeszcze efektywniejszej segregacji śmieci. Dowiedz się już dziś, jakie udogodnienia zostaną wprowadzone! Od 1 stycznia 2016 roku w ramach ...
Po blisko 2 latach funkcjonowania nowego systemu odbierania odpadów komunalnych w Gdyni dzięki zaangażowaniu Gdynian możemy poszczycić się osiągnięciem 28-procentowego poziomu recyklingu, co wśród dużych miast jest jednym z najlepszych wyników w kraju. Gdyński wynik jest dwukrotnie lepszy niż wymagana prawem norma. Przed nami jednak sporo pracy, gdyż w roku 2020 musimy jako miasto osiągnąć 50 procentowy poziom recyklingu, co oznacza, że system gospodarowania odpadami w Gdyni wymaga ciągłego udoskonalania. Już od stycznia 2016 roku wprowadzone zostaną zmiany, które są wynikiem dotychczasowych obserwacji i zgłaszanych przez mieszkańców i zarządców nieruchomości uwag. Do najważniejszych należą: wprowadzenie całorocznej możliwości wystawiania odpadów wielkogabarytowych, zapewnienie przez gminę pojemników na odpady bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zbieranych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej, odbiór popiołu, odbiór odpadów zielonych (trawa, liście) bez dodatkowych opłat. Syntetyczne zestawienie planowanych zmian – na tle aktualnie obowiązujących zasad – zawarte jest w tabeli poniżej. Zamieszczamy także linki do projektów uchwał ws. Regulaminu utrzymania czystości i ...
Letnia tura wystawek odpadów wielkogabarytowych zostanie zrealizowana w poszczególnych dzielnicach Gdyni w terminach od 13 czerwca do 25 lipca, przez siedem kolejnych sobót. Harmonogram letnich wystawek: •    13 czerwca (sobota) – Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki; •    20 czerwca (sobota) – Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie-Demptowo; •    27 czerwca (sobota) – Babie Doły, Obłuże, Oksywie, Pogórze; •    4 lipca (sobota) – Mały Kack, Orłowo, Redłowo; •    11 lipca (sobota) – Chwarzno-Wiczlino, Witomino Leśniczówka, Witomino Radiostacja; •    18 lipca (sobota) – Dąbrowa, Karwiny, Wielki Kack; •    25 lipca (sobota) – Kamienna Góra, Śródmieście, Wzgórze Św. Maksymiliana. Zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych podczas letnich wystawek będą takie same jak w minionych edycjach. Mieszkańcy w dniu wystawki w swojej dzielnicy powinni wystawić odpady najpóźniej do godziny 12.00 przy pergoli śmietnikowej, przed nieruchomością lub na chodniku przy krawężniku w bezpiecznej odległości od jezdni. Zbierane będą wyłącznie odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych – meble, armatura sanitarna, duży sprzęt AGD, okna, drzwi, dywany, pojedyncze opony itp. Prosimy ...
Segregując odpady, nie zapominaj o opróżnianiu zawartości opakowania przed jego wyrzuceniem! Obchodzony 11 maja „Dzień bez śmiecenia” jest inicjatywą, która polega na organizowaniu tego dnia różnych wydarzeń związanych z popularyzacją segregacji odpadów. Kluczowym zagadnieniem kampanii w tym roku będzie jakość surowca – celem jest zwrócenie uwagi na poprawność segregacji odpadów (zgodnie ze standardami zbiórki obowiązującymi w danej gminie) oraz przypomnienie wszystkim segregującym śmieci o konieczności opróżniania opakowań przed ich wyrzuceniem. Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasta Gdyni zostały opisane na stronie http://smieciodnowa.pl/jak-segregowac/gdzie-wrzucac/. Bolączką firm odbierających odpady i pracowników sortowni są resztki płynów lub zywności pozostawiane w opakowaniach zbieranych selektywnie – w szklanych butelkach i słoikach, w wielomateriałowych kartonikach po sokach i mleku czy w plastikowych butelkach, opakowaniach po jogurtach, foliowych woreczkach itd. Choć w gdyńskim systemie gospodarki odpadami nie trzeba myć opakowań, zawsze należy przed wyrzuceniem opróżnić zawartość. Więcej informacji na temat „Dnia bez śmiecenia” można znaleźć na stronie internetowej ...