Segregując odpady, nie zapominaj o opróżnianiu zawartości opakowania przed jego wyrzuceniem! Obchodzony 11 maja „Dzień bez śmiecenia” jest inicjatywą, która polega na organizowaniu tego dnia różnych wydarzeń związanych z popularyzacją segregacji odpadów. Kluczowym zagadnieniem kampanii w tym roku będzie jakość surowca – celem jest zwrócenie uwagi na poprawność segregacji odpadów (zgodnie ze standardami zbiórki obowiązującymi w danej gminie) oraz przypomnienie wszystkim segregującym śmieci o konieczności opróżniania opakowań przed ich wyrzuceniem. Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasta Gdyni zostały opisane na stronie http://smieciodnowa.pl/jak-segregowac/gdzie-wrzucac/. Bolączką firm odbierających odpady i pracowników sortowni są resztki płynów lub zywności pozostawiane w opakowaniach zbieranych selektywnie – w szklanych butelkach i słoikach, w wielomateriałowych kartonikach po sokach i mleku czy w plastikowych butelkach, opakowaniach po jogurtach, foliowych woreczkach itd. Choć w gdyńskim systemie gospodarki odpadami nie trzeba myć opakowań, zawsze należy przed wyrzuceniem opróżnić zawartość. Więcej informacji na temat „Dnia bez śmiecenia” można znaleźć na stronie internetowej ...
Dn. 31 grudnia 2015 r. dobiega końca umowa z firmą wywozową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na terenie Gminy Miasta Gdyni. W związku z tym informujemy, że dn. 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać zmiany w standardzie świadczenia usługi wywozu śmieci. Harmonogram wprowadzania zmian oraz wyłaniania w drodze przetargu wykonawców realizujących usługę na zlecenie Gminy przedstawia się następująco: 1) maj-czerwiec 2015 r. – skierowanie na sesję Rady Miasta Gdyni uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz ich zagospodarowania w ramach opłaty tzw. śmieciowej; 2) czerwiec-lipiec 2015 r. – przeprowadzenie postępowania przetargowego na kompleksową usługę odbioru i zagospodarowania odpadów; 3) sierpień-grudzień 2015 r. – kampania informacyjno-edukacyjna na temat zmian w standardzie usługi odbioru odpadów, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.; 4) listopad-grudzień 2015 r. – rozpoczęcie procedury nieodpłatnego wyposażania nieruchomości w pojemniki na odpady przez firmę ...
W sobotę 25 kwietnia zapraszamy do Parku Kolibki w Gdyni Orłowie na festyn towarzyszący kolejnej edycji akcji „Drzewko za makulaturę”. Podczas festynu – w godzinach 10.00 do 14.00 – mieszkańcy Gdyni będą mieli okazję wymienić makulaturę (zgromadzone ulotki, gazety, zbędne książki, papierowe opakowania itp.) na sadzonki drzew lub ozdobnych krzewów. Za każde 5 kg surowca będzie przysługiwała jedna sadzonka, dlatego warto już teraz opróżnić z makulatury kanciapy, piwnice i stryszki. Uwaga! Do wymiany makulatury na sadzonki będą uprawniały drukowane na łamach „Dziennika Bałtyckiego” kupony. Nie marnuj papieru! Ożyw makulaturę, wymieniając ją na żywe drzewko!...
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i słonecznych świąt Wielkanocy składamy wszystkim mieszkańcom Gdyni – ekologicznie zakręconym, jak i tym, którzy dopiero się wkręcają w sprawy ochrony środowiska! ...
Niebawem w poszczególnych dzielnicach Gdyni odbędą się wystawki ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH. Stare graty, niepotrzebne meble i inne odpady pochodzące z gospodarstw domowych, które nie mieszczą się w pojemnikach na odpady, będą odbierane zgodnie z poniższym harmonogramem: 7 marca – Cisowa, Chylonia, Pustki Cisowskie-Demptowo 14 marca – Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki 21 marca – Kamienna Góra, Śródmieście, Wzgórze Św. Maksymiliana 28 marca – Mały Kack, Orłowo, Redłowo 11 kwietnia – Chwarzno-Wiczlino, Witomino Leśniczówka, Witomino Radiostacja 18 kwietnia – Dąbrowa, Karwiny, Wielki Kack 25 kwietnia – Babie Doły, Obłuże, Oksywie, Pogórze W tym dniu przed pergolami śmietnikowymi lub nieruchomościami mogą znaleźć się jedynie meble, stolarka okienna, boazerie, dywany, karnisze, armatura sanitarna, wanny, sprzęt AGD, pojedyncze opony itp. Odpady inne niż WIELKOGABARYTOWE nie będą odbierane w ramach wystawek! Uwaga! Materiały informacyjne dla mieszkańców w postaci plakatu-ulotki (do wydruku) można pobrać tutaj>>...