Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji akcji edukacyjnej „Sprzątanie Gdyni” w ramach międzynarodowej kampanii „Sprzątanie Świata”, która w tym roku odbędzie się 18 i 19 września. Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w akcji „Sprzątanie Gdyni 2015” w terminie do dnia 6 września 2015 roku do godziny 2359 wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza elektronicznego. PRZEJDŹ DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Placówki oświatowe, które zgłoszą swój udział w akcji „Sprzątanie Gdyni 2015”, podobnie jak w latach poprzednich otrzymają w tygodniu poprzedzającym zbiórkę śmieci worki do selektywnej zbiórki odpadów i rękawice ochronne w ilościach wynikających ze zgłoszonego zapotrzebowania. Kompleksową obsługą akcji (dostarczenie worków i rękawic, odbiór wraz z zagospodarowaniem odpadów) zajmie się firma wskazana przez Wydział Środowiska. Prosimy o zapewnienie młodzieży biorącej udział w akcji odpowiedniej opieki oraz zachowania szczególnej ostrożności podczas sprzątania terenów znajdujących się w pobliżu samochodowych i kolejowych ciągów komunikacyjnych. Uczulamy na to, by uczniowie nie dotykali odpadów ...
Punkt będzie funkcjonował w każdą 3. sobotę miesiąca w godz. 10.00-15.00 – pierwsza zbiórka elektrośmieci odbędzie się 18 lipca. Z kolei kolejna zbiórka będzie realizowana dopiero 19 września ze względu na okienko w harmonogramie wynikające przypadającego na 15 sierpnia święta. Sprzęt będzie zbierany w oznakowanym samochodzie organizacji odzysku ElektroEko, zaparkowanym na parkingu przed sklepem Kaufland przy ulicy Adm. Unruga 5 w Gdyni Obłużu. Przypominamy, że istnieje też możliwość nieodpłatnego przekazania dużych elektrośmieci organizacji ElektroEko. Popsute, zużyte lub niepotrzebne AGD sporych rozmiarów zostanie odebrane bezpośrednio z mieszkania lub domu w uzgodnionym terminie – wystarczy zadzwonić pod numer 2222 333 00. Uwaga! Ulegają zmianie dotychczasowe zasady odbioru elektrośmieci bezpośrednio od mieszkańców: lodówki, pralki i kuchenki nadal będą odbierane bezpłatnie; telewizory – niezależnie od przekątnej ekranu – są od 10 lipca 2015 roku traktowane jako drobny sprzęt elektroniczny – mogą zostać odebrane bezpłatnie tylko wraz z dużym AGD. Więcej szczegółów na temat bezpłatnego odbioru>> ...
Prezentujemy galerie prac uczniów nagrodzonych w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym „DRUGIE ŻYCIE ŚMIECI – ZWIERZĘTA Z ODPADÓW”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 29 w Gdyni Leszczynkach. W konkursie wzięło udział ponad 137 uczniów z 13 szkół podstawowych na terenie Gdyni. Wręczenie nagród odbyło się 10 czerwca 2015 roku w siedzibie SP nr 29. Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymali książki o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, z kolei wszyscy uczestnicy konkursu ekologiczne torby od Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, który współfinansował także zakup nagród. Laureatom gratulujemy – przede wszystkim kreatywności! Nagrodzone prace gdyńskich uczniów można podziwiać, przeglądając poniższe galerie: Prace nagrodzone w kategorii „klasy I-III” Prace nagrodzone w kategorii „klasy IV-VI”...
24 czerwca, podczas X sesji Rady Miasta Gdyni, przyjęto dwie uchwały, kluczowe dla gdyńskiego systemu gospodarki odpadami. Pierwszy dokument dotyczy „regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni”, drugi – „szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami”. DZIĘKI ZMIANOM zwiększy się zakres i standard usługi. Uchwalone przez Radę Miasta Gdyni zmiany, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2016 roku, przyczynią się do znacznego podwyższenia standardu świadczonej przez miasto usługi. Uwzględniają one postulaty, opinie i uwagi mieszkańców zgłaszane w czasie obowiązywania aktualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, która traci ważność z końcem 2015 roku. Zmiany ułatwią mieszkańcom Gdyni pozbywanie się odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, a także zmobilizują ich do jeszcze efektywniejszej segregacji śmieci. Dowiedz się już dziś, jakie udogodnienia zostaną wprowadzone! Od 1 stycznia 2016 roku w ramach ...
Po blisko 2 latach funkcjonowania nowego systemu odbierania odpadów komunalnych w Gdyni dzięki zaangażowaniu Gdynian możemy poszczycić się osiągnięciem 28-procentowego poziomu recyklingu, co wśród dużych miast jest jednym z najlepszych wyników w kraju. Gdyński wynik jest dwukrotnie lepszy niż wymagana prawem norma. Przed nami jednak sporo pracy, gdyż w roku 2020 musimy jako miasto osiągnąć 50 procentowy poziom recyklingu, co oznacza, że system gospodarowania odpadami w Gdyni wymaga ciągłego udoskonalania. Już od stycznia 2016 roku wprowadzone zostaną zmiany, które są wynikiem dotychczasowych obserwacji i zgłaszanych przez mieszkańców i zarządców nieruchomości uwag. Do najważniejszych należą: wprowadzenie całorocznej możliwości wystawiania odpadów wielkogabarytowych, zapewnienie przez gminę pojemników na odpady bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zbieranych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej, odbiór popiołu, odbiór odpadów zielonych (trawa, liście) bez dodatkowych opłat. Syntetyczne zestawienie planowanych zmian – na tle aktualnie obowiązujących zasad – zawarte jest w tabeli poniżej. Zamieszczamy także linki do projektów uchwał ws. Regulaminu utrzymania czystości i ...