Śmieci od nowa

WYŻSZY STANDARD – NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU

24 czerwca, podczas X sesji Rady Miasta Gdyni, przyjęto dwie uchwały, kluczowe dla gdyńskiego systemu gospodarki odpadami. Pierwszy dokument dotyczy „regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni”, drugi – „szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami”.

DZIĘKI ZMIANOM zwiększy się zakres i standard usługi.

Uchwalone przez Radę Miasta Gdyni zmiany, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2016 roku, przyczynią się do znacznego podwyższenia standardu świadczonej przez miasto usługi. Uwzględniają one postulaty, opinie i uwagi mieszkańców zgłaszane w czasie obowiązywania aktualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, która traci ważność z końcem 2015 roku.

Zmiany ułatwią mieszkańcom Gdyni pozbywanie się odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, a także zmobilizują ich do jeszcze efektywniejszej segregacji śmieci.

Dowiedz się już dziś, jakie udogodnienia zostaną wprowadzone!

Od 1 stycznia 2016 roku w ramach tzw. opłaty śmieciowej zostaną wprowadzone następujące nowości w gdyńskim systemie gospodarki odpadami:

  • Miasto Gdynia wyposaży wszystkie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane;
  • Budynki wielorodzinne zostaną wyposażone w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów;
  • Budynki jednorodzinne otrzymają komplety worków na poszczególne rodzaje odpadów segregowanych;
  • Wprowadzona zostaje dwa razy większa częstotliwość odbioru odpadów surowcowych w zabudowie wielorodzinnej;
  • Dotychczasowe „wystawki” zastąpią odbiory odpadów wielkogabarytowych na bieżąco spod wiat śmietnikowych oraz po zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym;
  • mieszkańcy będą mogli pozbyć się bezpłatnie dużego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – usługa realizowana na zgłoszenie, obejmująca wyniesienie sprzętu z domu;
  • odbierane będą odpady zielone, drzewka świąteczne oraz popiół z domowych palenisk – zgodnie z ustalonym harmonogramem;
  • mieszkańcy będą mogli oddać bezpłatnie odpady budowlane i rozbiórkowe bezpośrednio w zakładzie zagospodarowania odpadów „Eko Dolina” w Łężycach – dowóz własny!

Jak przygotować się do zmian?

Jeśli dzierżawisz pojemniki na odpady, zajrzyj koniecznie do umowy i sprawdź okres jej wypowiedzenia. Pamiętaj, aby wypowiedzieć ją ze skutkiem na koniec 2015 roku!

Pojemniki zapewniane przez Miasto zostaną dostarczone w okresie od 2 listopada do 31 grudnia 2015 roku przez firmy wyłonione w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gdyni.

W pierwszej kolejności firma Remondis Sp. z o.o. dostarczy pojemniki na odpady zmieszane w zabudowie jednorodzinnej w dzielnicach:

Chwarzno-Wiczlino: 3-4 listopada 2015r.

Witomino Leśniczówka: 4-5 listopada 2015r.

Witomino Radiostacja: 4-5 listopada 2015r.

Działki Leśne: 5-6 listopada 2015r.

Grabówek: 5-6 listopada 2015r.

Leszczynki: 5-6 listopada 2015r.

W następnej kolejności firma Remondis Sp. z o.o. dostarczy pojemniki na odpady zmieszane w zabudowie jednorodzinnej w dzielnicach:

Orłowo: 12-19 listopada 2015r.

Redłowo: 12-19 listopada 2015r.

Mały Kack: 14-18 listopada 2015r.

Kamienna Góra: 17-19 listopada 2015r.

Śródmieście: 17-19 listopada 2015r.

Wzgórze Św. Maksymiliana: 19-21 listopada 2015r.

Obłuże: 18-20 listopada 2015r.

Oksywie: 21-24 listopada 2015r.

Pogórze: 21-24 listopada 2015r.

Pustki Cisowskie-Demptowo: 23-26 listopada 2015r.

Cisowa: 25-27 listopada 2015r.

Babie Doły: 25-27 listopada 2015r.

Chylonia: 26-30 listopada 2015r.

Uwaga: ze względu na dużą ilość nieruchomości objętych wyposażaniem pojemników na odpady zmieszane, harmonogram może ulec przesunięciu o jeden lub dwa dni!

Kolejne terminy podstawiania pojemników będą sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie internetowej.

Pojemniki w zabudowie wielorodzinnej będą podstawiane w późniejszym terminie (w grudniu 2015r.), aby jak najkrócej stały przed pergolami.

Uwagi i sugestie dotyczące obecnych oraz planowanych zasad odbioru odpadów komunalnych można przesyłać na adres mailowy: smieciodnowa@gdynia.pl lub zgłaszać telefonicznie: 58 77 23 501-507.

Telefon kontaktowy do firmy wywozowej (Remondis Sp. z o.o.): 58 78 22 870